Download: Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch

Download boek van Dr. Lucas van Dijck

Vul hieronder uw gegevens in en download gratis het standaardwerk over Bosch.

 

Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch

 

Op zoek naar Jheronimus Bosch cover small“Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De Feiten. Familie, vrienden en opdrachtgevers” is geschreven door historicus en Bosch expert Dr. Lucas van Dijck, en werd in 2001 uitgegeven door de uitgeverij Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Dit boek wordt veelvuldig geciteerd door Bosch onderzoekers en wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste naslagwerken over Bosch.

 

 

Ten geleide door de auteur

 

Lucas van Dijck Jheronimus Bosch (3)Jheronimus Bosch was een kunstenaar met familie, vrienden en opdrachtgevers. Die sociale omgeving  kan alleen maar bestudeerd worden door middel van een uitgebreid onderzoek in de archieven. Dat leidde na jarenlang onderzoek in 2001 tot de publicatie van ondergetekende “Op zoek naar Jheronimus Bosch”, uitgegeven te  Zaltbommel door de Europese Bibliotheek.  In hetzelfde jaar publiceerde Esther Vink enkele biografische aanvullingen, voornamelijk belastinggegevens, in “Jeroen Bosch in Den Bosch”, uitgegeven te Nijmegen door de Nijmegen University Press.

Het is interessant te constateren dat vijftien jaar later geen nieuwe belangrijke  gegevens over het werk en leven van de schilder te voorschijn zijn gekomen. Enerzijds betekent dat dat het onderzoek tot 2001 vrij volledig geslaagd te noemen is, anderzijds belooft het voor de toekomstige onderzoekers veel inspanning en weinig resultaat. De Bossche archieven zijn vrij volledig onderzocht en met name het Boschprotocol (het schepenbankarchief) en de stadsrekeningen zijn op nader onderzoek bijna uitgeput. Wellicht dat het archief van de Sint Janskerk nog nieuwe resultaten oplevert, of dat we in de hertogelijke archieven te Brussel  nog meer relevantie naar boven halen.

Daarnaast kunnen we de zoektocht voortzetten in de particuliere archieven van de opdrachtgevers, zoals de Nassau’s,  de hoogste kringen in Madrid, Antwerpen, en Venetië. Wellicht zijn er nog archieven van de Dominikanen te Brussel, die een werk van Bosch bezaten, de families De Merode, de Croy, etc.

Omdat het werk “Op zoek naar” inmiddels zo goed als uitverkocht is, leek het ons een goed idee een ongewijzigde herdruk op de website te plaatsen. Eén klein hoofdstuk is echter verwijderd, namelijk hoofdstuk V over eventuele verkapte zelfportretten  van Jheronimus, omdat dat onvoldoende beantwoordt aan wetenschappelijke criteria en nieuwe ontdekkingen  tot 2016. De auteur wenst u veel leesplezier.

’s-Hertogenbosch, 10 april 2016.

Dr. Lucas van Dijck

 


Gratis downloaden

Vul hieronder uw gegevens in. U ontvangt dan binnen enkele minuten een email met daarin een link waarmee u gratis het bovenstaande boek in PDF formaat kunt downloaden (252 pagina’s, 118 Mb).

Uw gegevens worden confidentieel behandeld en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden.


 

 

Jeroen Bosch Plaza whats newNieuw bij JBP