Johanna Klein
Hardcover
ISBN-10: 9462261040
Buy at Bol.com

Samenvatting

Voor de meeste mensen is Jeroen Bosch de duivelschilder. Een fascinerende figuur die de angsten van middeleeuwers wist om te zetten in donkere hellescènes en werelden vol bizarre, angstaanjagende monsters. Dit beeld wist verschillende schrijvers te inspireren tot beklemmende romans. Maar klopt dit beeld? Onderzoek brengt steeds meer naar voren dat Bosch een heel andere positie in de samenleving had dan die van de subversieve schilder die in de afgeslotenheid van zijn atelier zijn bizarre inventies aan het paneel toevertrouwde. Wat nu naar voren komt, is dat de kunstenaar geheel verweven was met zijn omgeving en cultuur die naar ons gevoel van paradoxen aan elkaar hingen. Een diepe, vaak bijgelovige vroomheid met bezwerende, collectief beleefde rituelen stond direct naast het zich uitleven in hartstochtelijke passies, een grote hang naar kennis en geleerdheid en een exuberante levensstijl. We spreken hier over de heersende elite, de hoge adel, de opdrachtgevers van Jeroen Bosch die op zijn beurt nauw verweven was met de steedse burgerij. Bourgondische edelen en stedelingen, weelderige toernooien, buitensporige feesten, religieus fanatisme, demonische bezetenheid, volksvroomheid, dromen, mystiek en middeleeuwse ‘zelfhulpliteratuur’ komen ter sprake rondom het centrale thema van het boek: Bosch’ schilderij Tuin der Lusten. In een rijk geïllustreerde speurtocht naar de betekenis en eigentijdse functie van het magnum opus van Jeroen Bosch komt een tijdsbeeld van de schilder en zijn omgeving tot leven.

Recensie

Een van de meest fantasievolle schilderijen van Jeroen Bosch (circa 1450-1516) is ‘De tuin der lusten’, dat in het Prado te Madrid hangt. In 2011 verscheen hierover een wetenschappelijke studie van Reindert Falkenburg, die nu voor een breder publiek is bewerkt door de kunsthistoricus Johanna Klein. Zij geeft inzicht in de vele aspecten van dit schilderij uit circa 1498 en geeft in aparte kaders informatie over het leven van de schilder, zijn stad, werkplaats, medeburgers, zijn meestal adellijke opdrachtgevers en hun kijk op de wereld. De verschillende onderdelen van het werk betreffen onder meer de scheppingsscène, de paradijstuin, het hellepaneel, de spelers in het veld en de boommens. Er worden vergelijkingen gemaakt met andere schilderijen uit zijn tijd en ook onze tijd. Het is uitvoerig geïllustreerd met kleurenfoto’s van redelijke tot goede kwaliteit. Het boek is mooi opgemaakt met onder andere kleine figuren uit Bosch’ schilderijen. Een bronnenverantwoording besluit deze op zichzelf goed leesbare publicatie, maar die wel gericht is op een liefhebberspubliek met achtergrondkennis.

Dr. J. Kroes