JBP Community | Members

Lieve Bedeer
Kunstenaar

Eerder dan een interpretatieve benadering, verkies ik via het kopiëren Bosch’ schildertechnische en creatieve proces in zijn diepgang te leren kennen.
Door mijn uitvergrote fragmenten uit de ‘Tuin der Lusten’ beoog ik onverwachte aspecten van Bosch’ schilderkunst onder de aandacht te brengen, zodat we zijn esthetische virtuositeit nog meer gaan waarderen.

Lieve Bedeer
Artist

Rather than an interpretative approach, I prefer copying to study Bosch’s painting technique and creative process in depth. Through my enlarged fragments of ‘The Garden of Earthly Delights’ I intent to draw attention to surprising aspects of Bosch’s paintings so as to appreciate even more his aesthetic virtuosity.

Lieve Bedeer
Author

My new book “The abducted Garden” was created out of curiosity. I tried to answer three questions. How and when did the transportation of “The Garden of Earthly Delights” to Spain take place? Why did the painting after the confiscation end up at Hernando de Toledo – Alva ‘s illegitimate son? Who was the mysterious disciple who was “more diligent and patient than Bosch was”? (In Dutch only).

Lieve Bedeer
Auteur

Het boek “De ontvoerde Tuin” kwam tot stand vanuit nieuwsgierigheid. Drie vragen stonden daarbij centraal. Hoe en wanneer vond de reis van ‘De Tuin der Lusten’ naar Spanje plaats? Waarom kwam het schilderij na de inbeslagname bij Hernando de Toledo (Alva’s bastaardzoon) terecht?. Wie was de geheimzinnige discipel die “naarstiger en geduldiger dan Bosch” was?

Clemens Briels
Kunstenaar

Internationale artiest. Maker van schilderijen, sculpturen en ontwerpen in glas

Clemens Briels
Artist

International artist creating paintings, sculptures and glassdesign.

Dr. Eric De Bruyn
Auteur, JBP-team, and Medioneerlandicus

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Jheronimus Bosch Art Center (’s-Hertogenbosch).

Dr. Eric de Bruyn
Author, JBP-team, and Specialist Middle Dutch language and literature

Specialist in Middle Dutch Language and a member of the Scholarly Advisory Board of the Jheronimus Bosch Art Center (’s-Hertogenbosch).

Prof.dr. Nils Büttner
Auteur and Kunsthistoricus

Professor Kunstgeschiedenis aan de Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart. Hij is gespecialiseerd in de beeldcultuur van Duitsland en de Nederlanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw.

Prof.dr. Nils Büttner
Art historian and Author

Professor of Art History at the State Academy of Arts, Stuttgart. He specialises in the visual culture of Germany and the Netherlands from the fifteenth to the seventeenth centuries.

Dr. Lucas van Dijck
Auteur, Historicus, and JBP-team

Na een studie geschiedenis (mediëvistiek) aan de Universiteit te Utrecht promoveerde hij in 1973 op het thema: “De Bossche Optimaten, Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1318-1973” (Tilburg 1973).

Dr. Lucas van Dijck
Author, Historian, and JBP-team

Studied Philosophy and Theology in Paris, France and elsewhere. He later studied history in the city of Utrecht, The Netherlands with the Middle Ages as his major. In 1973 he wrote a his dissertation on the history of the Confraternity of Our Lady. In 2001 his book on Bosch was published: “Op zoek naar Jheronimus van Aken”.

Dr. Elena Vázquez Dueñas
Auteur and Kunsthistoricus

Postdoctoraal onderzoekster, publiceerde een kritische editie van Felipe de Guevara’s Comentario de la pintura y pintores antiguos (Ediciones Akal, Madrid) en eveneens El Bosco en las fuentes españolas (Ediciones Doce Calles, Madrid).

Dr. Elena Vázquez Dueñas
Art historian and Author

Postdoctoral researcher who published a critical edition of Felipe de Guevara’s Comentario de la pintura y pintores antiguos (Ediciones Akal, Madrid). In 2016, she also published El Bosco en las fuentes españolas (Ediciones Doce Calles, Madrid).

Reindert_Falkenburg-Jheronimus-Bosch
Dr. Reindert Falkenburg
Art historian and Author

Studied Art History at the Groningen University and was a PhD student at the University of Amsterdam. Bosch-related publications: several articles and contributions to exhibition catalogues.

1 2 3 5 Next › Last »