JBP Community | Wetenschappers

Wetenschappers en Jheronimus Bosch

 

Overzicht van wetenschappers

Hieronder vind je een overzicht van wetenschappers die geïnspireerd zijn door Jheronimus Bosch. Klik op de foto en ga naar de JBP-Expert profiles met gedetailleerde informatie over de experts en hun relatie tot Jheronimus Bosch.

 

Voor wetenschappers en historici

Ben je wetenschapper of historicus? Wil je jouw kennis, expertise en publicaties over Jheronimus Bosch op een effectieve manier on-line onder de aandacht brengen van een gerichte doelgroep van lezers en collegae via JeroenBoschPlaza.com? Neem dan contact op via info@jeroenboschplaza.com.

Dr. Eric De Bruyn
Auteur, JBP-team, en Medioneerlandicus

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Jheronimus Bosch Art Center (’s-Hertogenbosch).

Prof.dr. Nils Büttner
Auteur en Kunsthistoricus

Professor Kunstgeschiedenis aan de Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart. Hij is gespecialiseerd in de beeldcultuur van Duitsland en de Nederlanden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw.

Dr. Lucas van Dijck
Auteur, Historicus, en JBP-team

Na een studie geschiedenis (mediëvistiek) aan de Universiteit te Utrecht promoveerde hij in 1973 op het thema: “De Bossche Optimaten, Geschiedenis van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, 1318-1973” (Tilburg 1973).

Dr. Elena Vázquez Dueñas
Auteur en Kunsthistoricus

Postdoctoraal onderzoekster, publiceerde een kritische editie van Felipe de Guevara’s Comentario de la pintura y pintores antiguos (Ediciones Akal, Madrid) en eveneens El Bosco en las fuentes españolas (Ediciones Doce Calles, Madrid).

Stefan_Fischer_Jheronimus_Bosch
Dr. Stefan Fischer
Auteur en Kunsthistoricus

Studeerde kunstgeschiedenis, klassieke archeologie, geschiedenis en Nederlands Zijn proefschrift “Hieronymus Bosch: Malerei als Vision, Lehrbild und Kunstwerk” werd gepubliceerd in 2009. In 2013 publiceerde hij “Hieronymus Bosch: Complete Works”.

Dr. Ed Hoffman
Auteur, Historicus, en Kunsthistoricus

Studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Als lid van de Educatieve Raad betrokken bij de inhoudelijke organisatie van het Jheronimus Bosch Art Center.

Johanna Klein
Auteur en Kunsthistoricus

Kunsthistorica, beeldhouwster en onafhankelijk onderzoekster. In 2015 publiceerde zij Jeroen Bosch – Hemel, hel over de inbedding van de Tuin der Lusten-triptiek in zijn cultuurhistorische omgeving.

Dra. Blandine Landau
Auteur en Kunsthistoricus

Behaalde haar bachelor kunstgeschiedenis en master museumkunde aan de École du Louvre. Na internationale multidisciplinaire stages werd zij benoemd tot directrice van het Museum van Longwy in Lotharingen (Frankrijk). Haar doctoraatsonderzoek spitst zich toe op de economische aspecten van de Bosch-navolging van de zestiende eeuw tot vandaag.

Dr. Erwin Pokorny
Auteur en Kunsthistoricus

Onafhankelijk onderzoeker die geschiedenis en kunstgeschiedenis studeerde aan de Universiteit van Wenen. Hij publiceerde verscheidene artikelen over Bosch en werkte mee aan een aantal boeken over dezelfde kunstenaar.

Reindert_Falkenburg-Jheronimus-Bosch
Dr. Reindert Reindert
Auteur en Kunsthistoricus

Studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen en behaalde zijn doctorsgraad aan de Universiteit van Amsterdam. Publicaties rond Bosch: verscheidene artikelen en bijdragen aan tentoonstellingscatalogi.

Prof. dr. Larry Silver
Auteur en Kunsthistoricus

Farquhar professor kunstgeschiedenis aan de University of Pennsylvania en doceerde daarvoor aan Berkeley en Northwestern. Publiceerde verscheidene artikelen over Bosch, werkte mee aan boeken en tentoonstellingscatalogi over Bosch en in 2006 publiceerde hij de monografie Hieronymus Bosch.

1
JBP-Gratis-download-150

Download nu gratis
standaardwerk over Bosch
door Dr. Lucas van Dijck

Jeroen Bosch Plaza whats newNieuw bij JBP