Jheronimus Bosch Art Center
(+31) (0)73 612 68 90
Datering
1330-53
Moderne editie
Cd-Rom Middelnederlands / Rijmteksten, Den Haag-Antwerpen, 1998
Taal
Middelnederlands

Dietsche Lucidarius (anoniem) 1330-53

[Teksteditie: Cd-rom Middelnederlands / Rijmteksten. Instituut voor Nederlandse Lexicologie-Sdu-Standaard Uitgeverij, Den Haag-Antwerpen, 1998 = Dietsche Lucidarius ed. 1998 (naar de kritische editie in Ph. Blommaert (ed.), Oudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen. Deel 3, Gent, 1851, pp. 1-74)]

 

Auteur

 

Anoniem. Volgens Van Mierlo [II 1940: 29-30] een West-Vlaming.

 

Genre

 

Een berijmd traktaat, een leerdicht.

 

Situering / datering

 

Deze tekst van 6343 verzen wordt hier uitgegeven naar de codex Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15.642-51, ff. 1r-61v. Deze codex dateert van 1400-20. De oorspronkelijke tekst, die een bewerking is van een Latijnse tekst (het Elucidarium van Honorius Augustodunensis uit de twaalde eeuw), moet geschreven zijn tussen 1330 en 1353. Vergelijk Van Mierlo II 1940: 29-30 en Knuvelder I 1970: 244.

 

Inhoud / thematiek

 

Een soort godsdienstcursus in de vorm van een reeks vragen en antwoorden tussen een meester en zijn leerling. Behandelde onderwerpen zijn God, de schepping, de zondeval, de verlossing, de mis, het kwaad, de Voorzienigheid, de voorbeschikking, de zonde, het huwelijk, de hoop op zaligheid voor de verschillende standen, de zondevergeving en de boetedoening, het sacrament der stervenden, de begrafnis en de vier uitersten. Allemaal duidelijk stichtelijk-didactisch bedoeld.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur?

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • R.Th.M. van Dijk, “De Kampse fragmenten van de Dietsche Lucidarius”, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 90 (1974), pp. 106-131.

 

[explicit 19 augustus 2004]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram