Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 8: De Boeken I, N, M en R - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Slingenberg, 1998, ff. 90r-92r (boek I)
Taal
Middelnederlands

Een Jongeling geheeten Redelick verstant

hebbende een cofferken in sijn hant daer in sijnde een dootshooft

daer bij geschreven Dits tloon der sonden

(anoniem) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 8: De Boeken I, N, M en R – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, ff. 90r-92r (Boek I) = Redelick Verstant ed. 1998]

[Hummelen 1 OI 11] [Pikhaus 37]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven rederijker.

 

Genre

 

Een tafelspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (111 verzen/regels in de editie-1998) bleef bewaard in Boek I uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. Dit boek werd gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Het stuk dateert hoogstwaarschijnlijk uit het eind van de zestiende eeuw.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 363.

 

Thematiek

 

Een stichtelijke waarschuwing tegen het najagen van wereldse ijdelheden en zondigheid en een aansporing om vroom Gods woord te volgen.

 

Receptie

 

De rederijkerscontext waarin dit spel bewaard bleef, wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 14 februari 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram