Jheronimus Bosch Art Center

KIJKEN NAAR BOSCH Een ontdekkingsreis langs alle schilderijen

Dr. Ed Hoffman

Jheronimus Bosch is oud geworden. Toen hij in 1516 stierf was hij minstens 65. Hij zal tijdens zijn lange leven vele tientallen werken geschilderd hebben. De meeste daarvan zijn verloren gegaan. Er resten op de wereld nog ongeveer 25 houten panelen, die met meer of minder zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven. Omdat vleugels van veelluiken vaak aan beide zijden beschilderd zijn, worden in dit boek 38 grote afbeeldingen bekeken en besproken.

Gedurende de laatste 70 jaar zijn er talloze boeken over Bosch verschenen. Vele geleerden hebben geprobeerd beelden en details te duiden, waarbij ze discussiërend over elkaar heen buitelden. Veel van die verklaringen verschillen onderling sterk en zijn speculatief. In feite weten we weinig zeker. Vandaar dat in dit boek de nadruk ligt op het kijken. Kijken naar Bosch blijft een avontuur voor het oog! Dit boek wil helpen te zien.

Ed Hoffman
2e druk Zwolle 2016,  €14,90
ISBN 978-90-816227-8-3
Te bestellen bij www.jheronimusbosch-artcenter.nl

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram