Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.) "Trou Moet Blijcken - Deel 8: De Boeken I, N, M en R - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'". Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, fol. 177r-187v (boek I).
Taal
Middelnederlands

Een Tafelspel van twee personages Den Eersten genaemt

Den Aert van Idelheijt

(anoniem) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 8: De Boeken I, N, M en R – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, fol. 177r-187v (boek I) = Aert van Idelheijt ed. 1998]

[Hummelen 1 OI 24]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven rederijker.

 

Genre

 

Een tafelspel. Het volledige opschrift luidt: Eeen (sic) Tafelspel van twee personages / Den Eersten genaemt Den Aert van Idelheijt / Die ander Den geest van Amoureusheijt / Lustich gecleet met een Instrument in sijn hant al / singende ende speelende compt hij in.

 

Situering / datering

 

Dit spel (495 verzen in de editie-1998) bleef bewaard in Boek I uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. Dit boek werd geschreven door de kopiist Adriaen Lourisz. Lepel. Het stuk dateert hoogstwaarschijnlijk uit het einde van de zestiende eeuw.

 

Inhoud

 

Den Aert van Idelheijt (= eigenlijk Den Aert van Edelheeden, vergelijk vers 452 op fol. 186v) en Den Geest van Amoureusheijt komen voor het verzamelde gezelschap respectievelijk de militaire omgang met wapens en de amoureuze omgang met vrouwen verdedigen. Eerst maken ze klinkende ruzie maar uiteindelijk raken ze het erover eens dat beide zaken belangrijk zijn.

 

Thematiek

 

Behalve entertainment wordt hier een moraliserend advies geboden: de wapens, de vrouwen en de prins moeten geëerd worden.

 

Receptie

 

De rederijkerscontext waarin dit spel bewaard bleef, wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest profaan.

 

[explicit 12 april 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram