Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1600
Moderne editie
J. KLatter (ed.), "Amoreuse Liedekens, fotografische herdruk ingeleid en toegelicht", Amsterdam-Alphen aan de Rijn, 1984
Taal
Middelnederlands

Amoreuse Liedekens (anoniem) circa 1600

[Teksteditie: J. Klatter (ed.), Amoreuse Liedekens, fotografische herdruk ingeleid en toegelicht. Buijten & Schipperheijn-Repro Holland, Amsterdam-Alphen aan de Rijn, 1984 = Amoreuse Liedekens ed. 1984]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een profaan liedboek. De tekstbezorger heeft de liederen ingedeeld in categorieën: minneliederen, minneklachten, huwelijksliederen, meiliederen, wachterliederen, romancen, ruiter- of landsknechtliederen, historieliederen, maatschappelijke liederen, gildekensliederen, drinkliederen, nieuwsjaars- en winterliederen, didactische liederen, feestliederen, cultuurliederen, afscheidsliederen, samenspraken, mirakelliederen, gezellekensliederen, klassieke liederen, bruiloftsliederen, spotliederen, natuurliederen, religieuze liederen en allegorische liederen [ed. 1984: 11]. Zie voor een overzicht ed. 1984: 217-219.

 

Situering / datering

 

Het betreft hier een unieke druk die zich bevindt in een particuliere verzameling [ed. 1984: 7]. Het boek bestaat uit twee delen: na pagina 144 begint de paginering opnieuw vanaf 1, evenals de reeks signaturen, zodat we twee reeksen pagina’s hebben (1-144 en 1-80). Bovendien ontbreken een aantal pagina’s, waaronder het titelblad, zodat we geen directe informatie krijgen over titel, jaar en uitgever. De titel Amoreuse Liedekens is afgeleid van de kopregels boven elk paginapaar (links Amoreuse, recht Liedekens) [ed. 1984: 8]. De tekstbezorger, zich baserend op vergelijking met andere liedboeken, dateert het boek ‘rond 1600’, met een lichte voorkeur voor het begin van de zeventiende eeuw [ed. 1984: 10 / 13-16]. Een groot aantal liederen dateert echter minstens uit de zestiende eeuw, vooral die met het opschrift ‘een oud liedeken’ (vergelijk de recensie van ed. 1984 door Herman Pleij in Literatuur, p. 117). In zijn recensie dateert M. Van Vaeck het liedboek ‘nà 1613’.

 

Inhoud

 

Amoreuse Liedekens bevat in totaal 165 liederen, waarvan er 126 ook elders voorkomen [ed. 1984: 16] en 39 alleen bekend zijn uit deze druk [ed. 1984: 225].

 

Thematiek

 

De meerderheid van de liederen is profaan en amoureus van aard.

 

Receptie

 

Hoogstwaarschijnlijk stadsliteratuur. De stad waar het boek gedrukt werd, bleef onbekend.

 

Profaan / religieus?

 

Slechts drie van de in totaal 165 liederen werden door de tekstbezorger onder de noemer ‘religieus lied’ gebracht. De liederenbundel is dus duidelijk overwegend profaan van aard.

 

Recensie van de editie-1984

 

  • Herman Pleij, “Zestiende-eeuwse liedboeken”, in: Literatuur, jg. 3, nr. 2 (maart-april 1986), p. 117.
  • M. Van Vaeck, in: Spiegel der Letteren, jg. 28 (1986), nr. ‘, pp. 282-287.

 

[explicit 10 september 1994]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram