Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
W.L. Braekman (ed.), "Vanden Leven ende Voerganc des alder boesten ende quaetsten Antekerst", Brugge, 1984
Taal
Middelnederlands

Vanden Leven ende Voerganc des alder boesten ende quaetsten

Antekerst

(anoniem) 1539

[Teksteditie: W.L. Braekman (ed.), Vanden Leven ende Voerganc des alder boesten ende quaetsten Antekerst – Een Nederlands volksboek, naar het unieke exemplaar van de Utrechtse druk van Jan Beernts. uit 1539 bezorgd en ingeleid. Vroege Volksboeken uit de Nederlanden – deel 2, Uitgeverij Marc Van de Wiele, Brugge, 1984 = Antekerst ed. 1984]

[NK 1353]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een postincunabel. Een zogenaamd ‘volksboek’.

 

Situering / datering

 

Van deze postincunabel bleef slechts één exemplaar bewaard (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 168 G 35). Het werd gedrukt door Jan Beernst. te Utrecht in 1539 [ed. 1984: 11]. Het betreft hier een bewerking van Franse drukken van rond 1500 en van een Latijns traktaat van Jean Gerson [ed. 1984: 9-10]. Hoogstwaarschijnlijk gaat deze uitgave terug op een oudere Middelnederlandse druk [ed. 1984: 8].

 

Inhoud

 

De opkomst en de val van de Antichrist op het einde der tijden, de vijftien voortekenen van het Laatste Oordeel, het Laatste Oordeel, een refrein over het Laatste Oordeel en een korte ars moriendi-bewerking naar Jean Gerson. Vergelijk verder ed. 1984: 13-19.

 

Thematiek

 

Stichtelijke eindtijd-literatuur.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een Utrechtse druk. Ook het refrein wijst in de richting van stad en rederijkers. Verband met Utrecht.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest stichtelijk-religieus.

 

[explicit 15 september 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram