Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 35r-50r
Taal
Middelnederlands

Het spel vanden Avont ende Nacht ende Morgenstont

(Jan Thönisz.) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 35r-50r = Avont, Nacht ende Morgenstont ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 3]

 

Auteur

 

De rederijker Jan Thönisz.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1467 verzen in de editie-1992) bleef bewaard in Boek B uit de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Goossen ten Berch rond 1600 en dateren dus van vóór die periode [vergelijk ed. 1992: 7].

 

Inhoud

 

De ‘tegenstanders’ Nacht (een hoerenwaardin) en haar knecht Avont (een waard) proberen samen met de neefkens Ipocrisije en Aertsch Appetijt Menijch Mensch te verleiden tot het zich overgeven aan de aardse ijdelheden. De ‘helpster’ Morgenstont (een religieuze vrouw) weet hem echter op het rechte pad te brengen.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Een waarschuwing tegen de aardse ijdelheden en de vleselijke wellust.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest stichtelijk-religieus.

 

Persoonlijke aantekeningen

 

De thematiek en de allegorische symboliek van dit spel bieden interessant vergelijkingsmateriaal met Bosch.

 

[explicit 8 mei 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram