Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 303-329
Taal
Middelnederlands

Axel: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 303-329 = Axel: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 160-176 = Axel: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 9] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de Axelse rederijkerskamer De Vier Melcteelen in 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (494 verzen) is één van de spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landjuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 306.

 

Thematiek

 

Volgens Erné [ed. 1982: 307] is dit een spel met een katholieke achtergrond. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensch stervende meesten troost es luidt: Een goe wel gheruste conscyencye.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een Axelse rederijkerskamer, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Axel en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

[explicit 19 augustus 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram