Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
M. de Jong (ed.), "Drie zestiende-eeuwse esbatementen - Tielebuijs / De Blinde die tgelt begroef / De Luijstervinck", Amsterdam, 1934, pp. 65-84
Taal
Middelnederlands

Een esbatement vanden blinde die t’gelt begroef

(anoniem) XVIB

[Teksteditie: M. de Jong (ed.), Drie zestiende-eeuwse esbatementen – Tielebuijs / De Blinde die tgelt begroef / De Luijstervinck. H.J. Paris, Amsterdam, 1934, pp. 65-84 = Blinde die tgelt begroef ed. 1934]

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Husken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 7: Boek G – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1997, ff. 44r-49r = Blinde die tgelt begroef ed. 1997]

[Hummelen 1 OG 7]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven rederijker. Het bleef ook onbekend uit welke rederijkerskamer hij afkomstig was. Hoogstwaarschijnlijk was hij een Zuid-Nederlander, misschien een emigrant [ed. 1934: 3-4].

 

Genre

 

Een ‘esbatement’ of rederijkersklucht.

 

Situering / datering

 

Deze klucht (445 verzen in de ed. 1934) bleef bewaard in Boek G uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten (ff. 44r-49r). Op grond van de taal en de rijm- en versvormen is het stuk te dateren in de tweede helft van de zestiende eeuw [ed. 1934: 2].

 

Inhoud

 

Zie voor een korte samenvatting ed. 1934: 1-2.

 

Thematiek

 

Kort samen te vatten als ‘de bedrieger bedrogen door bedriegers’. Ook negatieve zelfdefiniëring. Negatieve zelfbeelden zijn hier bedrieglijke blinde bedelaars en bedrieglijke schoenlappers.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een Haarlemse rederijkerscontext. Vergelijk ook bij thematiek. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Profaan.

 

[explicit 12 juli 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram