Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1560
Moderne editie
W.L. Braekman (ed.), "Brugse raadsels uit de zestiende eeuw", in: Volkskunde, jg. 87, nr. 2 (april-juni 1986), pp. 113-120
Taal
Middelnederlands

Brugse raadsels uit de zestiende eeuw (anoniem) circa 1560

[Teksteditie: W.L. Braekman (ed.), “Brugse raadsels uit de zestiende eeuw”, in: Volkskunde, jg. 87, nr. 2 (april-juni 1986), pp. 113-120 = Braekman ed. 1986b]

[Jansen-Sieben B940] [Coigneau OR]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Artesliteratuur, meer bepaald raadsels.

 

Situering / datering

 

In de Brusselse Koninklijke Bibliotheek wordt onder de signatuur MS. II 119 een handschrift uit de zestiende/zeventiende eeuw bewaard (Jansen-Sieben geeft als datering: circa 1560), dat onder meer rederijkersgedichten en historische liederen bevat. Het handschrift bevatte in de negentiende eeuw ook nog een collectie raadsels, maar die zijn sindsdien zoekgeraakt op een of andere manier. In 1838 had de Duitser Mone echter 31 van deze raadsels gepubliceerd. In 1986 editeerde professor Braekman deze raadsels opnieuw in het tijdschrift Volkskunde. De dialectische vormen en enkele verwijzingen naar Brugse realia duiden op Brugge of omgeving als plaats van herkomst. Hoogstwaarschijnlijk dateren de raadsels uit de zestiende eeuw.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Zie de verwijzingen naar Brugge (Sint-Donaaskerk, Ezelspoort).

 

Profaan / religieus?

 

Profaan.

 

[explicit 20 december 1992]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram