Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVc
Moderne editie
P. Grootens S.J. (ed.), "Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m.", Tielt, 1948
Taal
Middelnederlands

Sermoenen (Jan Brugman) XVc

[Teksteditie: P. Grootens S.J. (ed.), Onuitgegeven sermoenen van Jan Brugman o.f.m. Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf – deel VIII, Drukkerij-Uitgeverij Lannoo, Tielt, 1948 = Brugman ed. 1948a]

 

Auteur

 

De franciscaanse pater en bekende prediker Jan Brugman (+1473) [ed. 1948a: XVII / XLIX].

 

Genre

 

Sermoenen.

 

Situering / datering

 

De 23 sermoenen die Grootens hier uitgeeft, werden in 1925 toevallig ontdekt in een handschrift dat in het bezit was van een landbouwersfamilie te Kasterlee. Het handschrift werd verkocht aan het Ruusbroec-genootschap (Antwerpen), waar het nog steeds bewaard wordt onder sigle Hs. 14 [ed. 1948a: XI]. Het handschrift dateert uit de eerste helft van de zestiende eeuw [ed. 1948a: XVII], wellicht van rond 1523 [ed. 1948a: XV]. Misschien hield Brugman de preken rond 1470 [ed. 1948a: L].

 

Inhoud

 

Zie voor een uitgebreid overzicht van de inhoud ed. 1948a: LI-CXVIII.

 

Thematiek

 

De sermoenen zijn uit de aard der zaak stichtelijk-religieus bedoeld. Vergelijk verder ed. 1948a: CXVIII-CXXI.

 

Receptie

 

Het betreft hier franciscaanse kloosterliteratuur. Voor zover kon worden nagegaan, werden de meeste preken gehouden voor zusters (clarissen of tertiarissen). Eén preek (nr. III in deze uitgave) werd zeker gehouden voor minderbroeders [ed. 1948a: L / CXXI].

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 31 juli 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram