Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1700
Moderne editie
Ridder Gust. Van Havre (ed.), "Chronijck der Stadt Antwerpen, toegeschreven aan den notaris Geeraard Bertrijn". Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen - 5, P. Kockx, Antwerpen, 1879
Taal
Middelnederlands

Chronijck der Stadt Antwerpen (Geeraard Bertrijn?) circa 1700

[Teksteditie: Ridder Gust. Van Havre (ed.), Chronijck der Stadt Antwerpen, toegeschreven aan den Notaris Geeraard Bertrijn. Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen – nr. 5, P. Kockx, Antwerpen, 1879 = Chronijck der Stadt Antwerpen ed. 1879]

 

Auteur

 

De Antwerpse notaris Geeraard Bertrijn (1648-1722). Hij was slechts de verzamelaar of kopiist van het grootste gedeelte van de tekst. Alleen het laatste gedeelte, dat tot 1717 loopt, kan van zijn eigen hand zijn.

 

Genre

 

Een (stads)kroniek.

 

Situering / datering

 

Het manuscript van notaris Bertrijn was in 1879 in het bezit van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen. Deze tekst moet tot stand gekomen zijn rond 1700, maar is gebaseerd op onderdelen van veel oudere datum. Op welke oudere stukken de kroniek gebaseerd is en van wanneer die precies dateren, blijft echter voorlopig onduidelijk.

 

Inhoud / thematiek

 

De tekst bestaat uit zes bijeengebrachte stukken.

  1. Een gedeelte dat loopt van het jaar 1041 tot 1476.
  2. Een geschiedenis van het Antwerpse klooster der cellebroeders van 1341 tot 1630.
  3. Een gedeelte dat loopt tot 1553.
  4. Het vervolg van (a), dat loopt van 1477 tot 1566 (dit stuk werd blijkens een aantekening in de tekst oorspronkelijk opgesteld in 1666).
  5. Een gedeelte dat loopt van 1566 tot 1577.
  6. Een gedeelte over Brussel dat loopt van 1714 tot 1717.

Vooral de gedeelten (d) en (e) bevatten vaak erg interessante, eersterangs feiteninformatie over de strubbelingen in Antwerpen rond de godsdiensttwisten en vooral over de Beeldenstorm. Jammer genoeg blijft de toon grotendeels afstandelijk en treft men zelden levendige details aan.

 

Receptie

 

Is weinig over bekend. Blijkbaar stadsliteratuur. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest profaan.

 

[explicit 6 juli 2006]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram