Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIA
Moderne editie
L. Roose (ed.), "Religieuze poëzie van Cornelis Crul", Zwolle, 1954
Taal
Middelnederlands

Religieuze poëzie (Cornelis Crul) XVIA

[Teksteditie: L. Roose (ed.), Religieuze poëzie van Cornelis Crul. Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letteren te Leiden – nr. 12, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954 = Crul ed. 1954]

 

Auteur

 

De Antwerpse rederijker Cornelis Crul (overleden tussen 1538 en 1551). Hoogstwaarschijnlijk behoorde hij als koopman tot de welgestelde burgerij [ed. 1954: 5 / 7].

 

Genre

 

Religieuze (‘vroede’) rederijkersgedichten.

 

Situering / datering

 

Het betreft hier gedichten die aangetroffen werden in verschillende bronnen en die dateren uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Zie voor meer details ed. 1954: 9-21.

 

Inhoud

 

Zie hiervoor eveneens ed. 1954: 9-21.

 

Thematiek

 

Stichtelijk. De tekstbezorger beschouwt Crul als ‘erasmiaans-katholiek’, dat wil zeggen: katholiek maar met een onafhankelijke, kritische geest (heel wat kritischer dus dan bijvoorbeeld Anna Bijns) [ed. 1954: 34-35].

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Crul was een Antwerpse rederijker en behoorde tot de welgestelde Antwerpse burgerij [ed. 1954: 7]. De hier gepubliceerde gedichten zijn rederijkersgedichten ‘in het vroede’. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 7 september 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram