Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
W.NM. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 5: Boek E - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1994, ff. 16r-20r
Taal
Middelnederlands

Een Spel van Emaus (anoniem) XVIB

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 5: Boek E – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 16r-20r = Emaus ed. 1994]

[Hummelen 1 OE 2]

 

Auteur

 

Een anonieme rederijker.

 

Genre

 

Een rederijkersspel. In de terminologie van Hummelen een ‘nieuwtestamentisch historiaalspel’.

 

Situering / datering

 

Dit toneelwerk (381 verzen/regels in de editie-1994, het stuk is onvolledig overgeleverd) bleef bewaard in Boek E uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op de binnenzijde van de band tegenover fol. 186v werd het boek voltooid in 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum.

 

Inhoud

 

Een bewerking van het bijbelverhaal over de Emmausgangers.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 24 oktober 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram