Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XV?
Moderne editie
Dick Kaijser (ed.), "Het laatmiddeleeuwse spotsermoen", in: Spektator, jg. 13, nr. 2 (oktober 1983), pp. 119-125
Taal
Middelnederlands / Latijn

Eumoldon (anoniem) XV?

[Teksteditie: Dick Kaijser (ed.), “Het laatmiddeleeuwse spotsermoen”, in: Spektator, jg. 13, nr. 2 (oktober 1983), pp. 119-125 = Eumoldon ed. 1983]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een Middelnederlands spotsermoen. Zie voor een definitie van dit genre ed. 1983: 105. Het incipit van de tekst luidt: Eumoldon acinagro exire et mulepo.

 

Situering / datering

 

Het betreft hier een korte tekst (168 verzen) met het opschrift ‘Sermo’ die bewaard bleef in een waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw daterend, in het oostelijk deel van Nederland ontstaan handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 144, ff. 18v-22r) [ed. 1983: 126 (noten 18 / 19)].

 

Inhoud

 

Een opeenvolging van grappig bedoelde absurditeiten en non sequiturs, doorspekt met pseudo-Latijn, in zijn geheel een parodie vormend op een kerkelijke preek.

 

Thematiek

 

Op schertsende wijze wordt een evangelie gepredikt van zuipen en brassen, vrijen en potverteren. De tekst fungeerde blijkbaar in een feestcontext (vergelijk vers 1). Wellicht had hij ook een opiniërende functie (negatieve zelfdefiniëring) [ed. 1983: 119].

 

Receptie

 

Spotsermoenen zouden met hun entertainende én opiniërende functie in verband kunnen gebracht worden met een ‘nieuw opgekomen burgerideologie in de late middeleeuwen’ [ed. 1983: 119].

 

Profaan / religieus?

 

Profaan.

 

[explicit 8 augustus 1994]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram