Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1532
Moderne editie
C.C. De Bruin (ed.), "Een seer schoon Spel van zinnen ghemaeckt by mijn Heer Johan Wtenhove", in: Jaarboek De Fonteine, XXXIX-XL (1989-90), Tweede reeks - nr. 31-32, pp. 21-99
Taal
Middelnederlands

Een seer schoon Spel van zinnen

(Johan Utenhove en Gillis Joyeulx) 1532

[Teksteditie: C.C. de Bruin (ed.), “Een seer schoon Spel van zinnen ghemaeckt by mijn Heer Johan Wtenhove”, in: Jaarboek De Fonteine, XXXIX-XL (1989-90), Tweede reeks – nr. 31-32, pp. 21-99 = Evangelische Leeraer ed. 1989-90]

[Hummelen 4 09]

 

Auteur

 

Gillis Joyeulx (bijgenaamd ‘den Drom’) in samenwerking met de uit een Gents patriciërsgeslacht stammende Johan Uutenhove (1516-1566). Beiden waren protestants gezind [ed. 1989-90: 22, Decavele 1989-90: 102-108].

 

Genre

 

Een reformatisch gezind zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Deze tekst (1515 verzen) werd aangetroffen in een convoluut dat tien gedrukte werken bevat (Parijs, Bibliothèque Nationale, sig. D2-1415 no. 6). De titelbladzijde vermeldt dat de tekst geschreven werd in 1532, opgevoerd in 1543 en gedrukt in 1570 (hoogstwaarschijnlijk door Willem Geylliaert te Emden). De opvoering vond plaats te Roborst op 2 juli 1543 en leidde tot ernstige problemen met de Inquisitie [ed. 1989-90: 21-22, Decavele 1989-90: 102 / 107, Coigneau 1989-90: 117]. Coigneau is van mening dat 1532 een drukfout is voor 1542 [Coigneau 1989-90: 131].

 

Inhoud

 

Het hele spel bestaat uit een snelcursus ‘lutheranisme’ die door de personages Evangelische Leeraer en Dienaer Gods gegeven wordt aan de aanvankelijk katholieke, maar op het einde tot het protestantisme bekeerd Ongheleert Volck.

 

Thematiek

 

Didactisch, stichtelijk en allegorisch binnen een lutheraans denkraam. Vergelijk voor de lutheraanse elementen Decavele 1989-90: 112.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel dat gespeeld werd te Roborst en gedrukt te Emden. Verbanden met Gent, Roborst en Emden.

 

Profaan / religieus?

 

Zuiver stichtelijk-religieus van aard.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • Coigneau 1989-90: Dirk Coigneau, “De Evangelische Leeraer: ‘een spel vul heresien’”, in: Jaarboek De Fonteine, XXXIX-XL (1989-90), Tweede reeks – nr. 31-32, pp. 117-145.
  • Decavele 1989-90: Johan Decavele, “Jan Utenhove en de opvoering van het zinnespel te Roborst in 1543”, in: Jaarboek De Fonteine, XXXIX-XL (1989-90), Tweede reeks – nr. 31-32, pp. 101-116.

 

[explicit 4 januari 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram