Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1405-08
Moderne editie
H. Vekeman (ed.), "Vander feesten een proper dinc - Temperamentvolle vriendschap tussen hof en hemel - Tekstuitgave en interpretatie", Nijmegen, 1981
Taal
Middelnederlands

Vander feesten een proper dinc (anoniem) circa 1405-08

[Teksteditie: H. Vekeman (ed.), Van der feesten een proper dinc – Temperamentvolle vriendschap tussen hof en hemel – Tekstuitgave en interpretatie. Tekst en Tijd – nr. 3, Alfa, Nijmegen, 1981 = Feesten een proper dinc ed. 1981]

[Diplomatische teksteditie: Herman Brinkman en Janny Schenkel, Het handschrift-Van Hulthem – Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623 – Diplomatische editie – Band 2. Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden – deel VII, 2, Verloren, Hilversum, 1999, pp.867-890 (tekst 167) = Feesten een proper dinc ed. 1999]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een berijmde ‘tweespraak’ of dialoog.

 

Situering / datering

 

De volledige tekst (864 verzen) bleef alleen bewaard in het handschrift-Van Hulthem (Brussel, K.B., hs. 15.589-623, ff. 165v-170r, tekst 167). Deze codex dateert hoogstwaarschijnlijk van circa 1405-08. Ook de andere handschriften waarin de tekst (onvolledig) is overgeleverd, dateren alle uit de laatste van de veertiende of de eerste decennia van de vijftiende eeuw [ed. 1981: 49].

 

Inhoud

 

Op een feest ontmoet de ikverteller (een clerck) een hoofse jonkvrouw. Hij gebruikt met haar de maaltijd en voert vervolgens een hoofse conversatie, waarbij zij hem allerhande vragen stelt over de (hoofse) liefde, die door hem beantwoord worden. Zie voor een verdere samenvatting Van Mierlo II 1940: 36-37, en Knuvelder I 1970: 241.

 

Thematiek

 

Bij wijze van spreken een ‘snelcursus’ in de hoofse liefde. ‘Doch meer dan een leerdicht in de omraming van een liefdesgevalletje, kan ik er niet in zien’ [Van Mierlo II 1940: 37]. ‘Ik kan in dit gedicht niet anders zien dan een leerdicht over de hoofse liefde’ [Knuvelder I 1970: 241].

 

Receptie

 

De thematiek lijkt eerder te verwijzen naar hofliteratuur. Het bewaard blijven van de tekst in het handschrift-Van Hulthem verwijst eerder naar een stadsliteratuurcontext. Verband met Brussel.

 

Profaan / religieus?

 

Profaan.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • J. Van Mierlo, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden – Tweede deel: De Middelnederlandsche Letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance. N.V. Standaard Boekhandel-Teulings’ Uitgevers-mij., Antwerpen-Brussel-’s-Hertogenbosch, 1940, pp. 36-37.
  • G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde – Deel I. L.C.G. Malmberg, ’s-Hertogenbosch, 1970 (5), p. 241.
  • W.E. Hegman, in: Spiegel der Letteren, jg. 24 (1982), nr. 1, pp. 260-263 [recensie van de editie-1981].

 

[explicit 14 december 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram