Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1500
Moderne editie
Philip E. Webber (ed.), "A Medieval Netherlandic Prayer Cycle on the Life of Christ, Princeton University Library, Garrett Ms. 63", in: Ons Geestelijk Erf, deel 52, afl. 3-4 (december 1978), pp. 311-362
Taal
Middelnederlands

Garrett Prayerbook (anoniem) ca. 1500

[Teksteditie: Philip E. Webber (ed.), “A Medieval Netherlandic Prayer Cycle on the Life of Christ. Princeton University Library, Garrett Ms. 63”, in: Ons Geestelijk Erf, deel 52, afl. 3-4 (december 1978), pp. 311-362 = Garrett Prayerbook ed. 1978]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een gebedencyclus op het leven en de passie van Christus in Middelnederlands proza.

 

Situering / datering

 

De gebeden bleven bewaard in het Garrett Prayerbook (Princeton University Library, Garrett Ms. 63). Het schrift wijst op een vroeg-zestiende-eeuws scriptorium. De miniaturen zijn typerend voor de latere periode van de zogenaamde Gents-Brugse school. De gebeden zijn ook nog bekend uit drie andere handschriften die alle dateren uit de late vijftiende eeuw. Het Garrett Prayerbook ontstond in of nabij Brugge circa 1500 [330].

 

Inhoud

 

57 gebeden, telkens vergezeld van een paginagrote miniatuur. Deze cyclus wordt gevolgd door nog drie miniaturen zonder tekst, een kort traktaatje over de biecht, het Ideo precor beatissimam virginem Mariam in het Latijn en een gebed bij het ontvangen van de communie.

 

Thematiek

 

In tegenstelling tot de bombastische tendens in andere laat-Middelnederlandse devotieliteratuur, worden leven en passie van Christus hier behandeld in een bondiger telegramstijl.

 

Receptie

 

Waarschijnlijk kloosterliteratuur.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest religieus.

 

[explicit 24 maart 2010]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram