Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1579
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 4: Boek D - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1994, ff. 51r-65r
Taal
Middelnederlands

Een spel vande Gebooren blinde Johannes 9 capittel

(Lauris Jansz.) 1579

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 4: Boek D – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 51r-65r = Gebooren Blinde ed. 1994]

[Hummelen 1 OD 3]

 

Auteur

 

Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer Liefd Boven Al.

 

Genre

 

Een zinnenspel. In de terminologie van Hummelen een ‘nieuwtestamentisch historiaalspel’.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1505 verzen/regels in de editie-1994) bleef bewaard in Boek D uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op folio 181v werd het boek voltooid op 6 september 1598: de erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum. Een aantekening op het einde van het spel signaleert dat Jansz. de tekst schreef in 1579.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 353.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. De godsdienstige verwarring die op het ogenblik heerst, kan slechts opgeheven worden door het geloof dat Christus zorgt voor de Zijnen. Lauris Jansz. lijkt te pleiten voor verdraagzaamheid op religieus gebied.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext en geschreven werd door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 28 juli 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram