Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1550
Moderne editie
G.G. Kloeke (ed.), "Kamper Spreekwoorden - Naar de uitgave van Warnersen anno 1550". Van Gorcum & Comp.-Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1959
Taal
Middelnederlands

Gemeene Duytsche Spreckwoorden – Adagia oft Prouerbia ghenoemt

(Peter Warnersen?) 1550

[Teksteditie: G.G. Kloeke (ed.), Kamper Spreekwoorden – Naar de uitgave van Warnersen anno 1550. Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid – nr. VIII, Van Gorcum & Comp.-Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1959 = Gemeene Duytsche Spreckwoorden ed. 1959]

 

Auteur

 

De drukker (Peter Warnersen) zelf?

 

Genre

 

Een zestiende-eeuwse Middelnederlandse spreekwoordenverzameling.

 

Situering / datering

 

Deze spreekwoordenverzameling verscheen in 1550 bij de drukker Peter Warnersen te Kampen. Als bron gebruikte Warnersen onder meer de Duitse spreekwoordenverzameling van Johannes Agricola von Eisleben [ed. 1959: VII-X, Meadow 1992: 156-158]. Kloeke bezorgt in zijn editie een paralleluitgave van de Agricola-spreekwoorden die ook bij Warnersen voorkomen.

 

Inhoud / thematiek

 

De spreekwoorden zijn niet alfabetisch geordend, maar werden gerangschikt volgens thematiek. Soms hebben een groep op elkaar volgende spreekwoorden alleen maar een woord gemeenschappelijk [Meadow 1992: 150].

 

Receptie

 

Stadsliteratuur.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest profaan.

 

Geraadpleegde literatuur

  • Meadow 1992: Mark Meadow, “On the Structure of Knowledge in Bruegel’s Netherlandish Proverbs”, in: Volkskundig Bulletin, jg. 18, nr. 2 (juli 1992), pp. 141-169.

 

[explicit 12 juli 1998]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram