Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XIV-XV
Moderne editie
J.M. Willeumier-Schalij (ed.), "De LXV artikelen van de passie van Jordanus van Quedlinburg in Middelnederlandse handschriften", in: Ons Geestelijk Erf, deel 53, afl. 1 (maart 1979), pp. 15-35
Taal
Middelnederlands

Ghebeden van de vijfendetsestich articulen

(Jordanus van Quedlinburg) XIV-XV

[Teksteditie: J.M. Willeumier-Schalij (ed.), “De LXV artikelen van de passie van Jordanus van Quedlinburg in Middelnederlandse handschriften”, in: Ons Geestelijk Erf, deel 53, afl. 1 (maart 1979), pp. 15-35 = Ghebeden van de vijfendetsestich articulen ed. 1979]

 

Auteur

 

Jordanus van Quedlinburg (1299-1370/80).

 

Genre

 

Geestelijk proza.

 

Situering / datering

 

In de veertiende eeuw schreef Jordanus van Quedlinburg zijn Meditationes de Passione Christi. Deze tekst werd in het Middelnederlands vertaald onder de titel Jordanus’ LXV artikelen van de passie ons liefs heren ihû xpî. Van de volledige vertaling bleven een vijftiental handschriften bewaard (naast enkele fragmenten) en zij verscheen in de vijftiende eeuw ook in druk (zie voor meer details ed. 1979: 16-17). Elk artikel is opgebouwd uit een gebed, een bijbeltekst, één of meer daarmee samenhangende leringen (documenta) en ten slotte een aansporing om Christus’ lijden mee en na te beleven. De gebeden werden, al dan niet onder de titel Ghebeden van de vijfendetsestisch articulen, ook apart overgeschreven. Willeumier-Schalij [ed. 1979: 18-19] noemt zeven handschriften die de gebeden afzonderlijk bevatten. De gebeden werden ook verwerkt in een weekoefening waarvan de Nederlandse versie twee maal in druk verscheen, de eerste maal in 1487. In deze tijdschriftbijdrage geeft Willeumier-Schalij de gebeden uit naar Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G I, dat de volledige Middelnederlandse vertaling van Jordanus’ tekst bevat.

 

Inhoud

 

Vijfenzestig gebeden omtrent de Passie van Christus.

 

Thematiek

 

Een stichtelijk aansporing tot het mediteren over het lijden van Christus.

 

Receptie

 

Blijkbaar kloosterliteratuur.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 5 juni 2002]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram