Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Vóór 1598
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 6: Boek F - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1996, fol. 162r-183r
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen van

Die Ghenaede Goodts tot Den Inwendigen Mensch

(anoniem) vóór 1598

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.H. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 6: Boek F – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1996, fol. 162r-183r = Die Ghenaede Goodts ed. 1996]

[Hummelen 1 OF 11]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven, waarschijnlijk Noord-Nederlandse rederijker.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1544 versregels in de editie-1996) bleef bewaard in Boek F uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten, dat in 1598 voltooid werd door de kopiist Adriaen Louriszoon Lepel. Het stuk moet dus dateren van vóór dat jaartal.

 

Inhoud

 

Dinwendigen Mensch gaat gebukt onder de last van het Vlees en doet hierover zijn beklag tegen die Die Ghenaede Goodts. Deze brengt Dinwendigen Mensch in contact met Des Gheests Inspiratie. Dinwendigen Mensch moet kiezen tussen de weg van Des Gheests Inspiratie en de weg van de aardse ijdelheden, die aangeprezen wordt door de neefkens Aertsche Begeert en Bedriechelick Waen. Aertsche Begeert en Bedriechelick Waen stellen achtereenvolgens Rijkdom, Wellust, Eer en Heerschappij (= macht) voor aan Dinwendigen Mensch, maar deze wordt telkens door Des Gheests Inspiratie gewezen op de slechtheid van deze dingen. Als Dinwendigen Mensch uiteindelijk door de bank ‘Hoep van Creatueren’ is gezakt, komt hij definitief tot inkeer en doet hij beroep op Die Ghenaade Goodts. Deze laat Dinwendigen Mensch kennismaken met Tgelooff, zodat Dinwendigen Mensch ten slotte de Eeuwige Rust kan bereiken.

 

Thematiek

 

Manifest stichtelijk-religieus. De boodschap is: keer u af van de aardse ijdelheden en richt u volledig op God, dan zal je eeuwig gelukkig worden.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel dat bewaard bleef in een Haarlemse rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 1 november 1998]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram