Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1579
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 4: Boek D - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1994, ff. 150v-164v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen hoe dat Goetheijt ende Lijefde presenteeren

haer eenijge dochter genaemt Eendracht te geven aen Veel Volcxs

maer hij slaetse van handen waer door hem opcomt Straff van Sonden

die hem in veel lijens en verdriet brent

(Lauris Jansz.) 1579

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 4: Boek D – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 150v-164v = Goetheijt, Lijefde en Eendracht ed. 1994]

[Hummelen 1 OD 10]

 

Auteur

 

Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer Liefd Boven Al.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1473 verzen/regels in de editie-1994) bleef bewaard in Boek D uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op folio 181v werd het boek voltooid op 6 september 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum. Een aantekening op het einde van het spel leert ons dat Jansz. het stuk voltooide op 16 september 1579.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 355-356.

 

Thematiek

 

Moraliserend met sterke stichtelijk-religieuze inslag: het volk heeft de slechte tijden te danken aan zijn eigen zondigheid.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext en geschreven werd door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus, met profaan-moraliserende inslag.

 

[explicit 12 oktober 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram