Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 8: De Boeken I, N, M en R - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Slingenberg, 1998, ff. 145r-154r (Boek I)
Taal
Middelnederlands

Een Tafelspel van Twee personages Die Eerste Ghenaempt

Goodts goetheijt

(Lambrecht Dirrixsz. de Vult) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 8: De Boeken I, N, M en R – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, ff. 145r-154r (Boek I) = Goodts Goetheijt ed. 1998]

[Hummelen 1 OI 20] [Pikhaus 46]

 

Auteur

 

De rederijker Lambrecht Dirrixsz. de Vult.

 

Genre

 

Een tafelspel. Het volledige opschrift luidt: Een Tafelspel van Twee personages Die Eerste Ghenaempt Goodts goetheijt als Een Jager Met Twee honden aen sijn hant ende eenen hoorn aen sijn hals. De ander genaempt Duvels Nijdicheijt bij Naest als Een Duvel mede Met twee honden en met eenen hoorn om sijn hals.

 

Situering / datering

 

Dit spel (428 verzen/regels in de editie-1998) bleef bewaard in Boek I uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. Dit boek werd gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Het stuk dateert hoogstwaarschijnlijk uit het eind van de zestiende eeuw.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 365.

 

Thematiek

 

Een stichtelijke waarschuwing tegen de listen van de duivel en tegen het verhangen zijn aan aardse ijdelheden en een aansporing tot het goede geloof en het vertrouwen op Gods goedheid.

 

Receptie

 

De rederijkerscontext waarin dit spel bewaard bleef, wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 5 april 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram