Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1583
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 4: Boek D - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1994, ff. 65v-81v
Taal
Middelnederlands

Een spel Van sinnen Hoe goodts Ordonancij

Elck Mensch een staet stelt om in te Leven

(Lauris Jansz.) 1583

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 4: Boek D – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 65v-81v = Goodts Ordonancij ed. 1994]

[Hummelen 1 OD 4]

 

Auteur

 

Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer Liefd Boven Al.

 

Genre

 

Een rederijkersspel, meer bepaald een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit stuk (1562 verzen/regels in de editie-1994) bleef bewaard in Boek D uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op folio 181v werd het boek voltooid op 6 september 1598: de erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum. Een aantekening op het einde van het stuk signaleert dat Jansz. dit spel voltooide op 27 maart 1583.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 353-354.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Alle mensen zijn ontevreden met hun positie in het leven en maken misbruik van hun macht: hiervoor worden ze door God gestraft.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext en geschreven werd door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 10 augustus 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram