Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1490
Moderne editie
D.A. Stracke S.J. (ed.), "Een Brokstuk uit de Passie des Heeren XVe eeuw - Uitgegeven en met aanteekeningen voorzien", Antwerpen, 1937
Taal
Middelnederlands

De heimelike passie ons heeren Ihesu Christi (anoniem) ca. 1490

[Teksteditie: D.A. Stracke S.J. (ed.), Een Brokstuk uit de Passie des Heeren XVe eeuw. Uitgegeven en met aanteekeningen voorzien. Antwerpen, 1937 = Heimelike Passie ed. 1937]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een passietraktaat in Middelnederlands proza.

 

Situering / datering

 

Het manuscript dat door Stracke werd uitgegeven, wordt bewaard te Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana (MS Lat. 9216, fol. 2r-82r), is afkomstig uit een Gents dominicanenklooster en dateert van circa 1490. Twee andere bewaarde handschriften bevinden zich in Gent en Brussel. De tekst verscheen tussen 1497 en ca. 1540 ook in tien gedrukte edities. Een vroege vorm van deze tekst gaat terug tot het midden van de vijftiende eeuw.

 

Inhoud / thematiek

 

De Passie van Christus, beginnende met Jezus in de Hof van Olijven en eindigende met de graflegging en de nederdaling in het voorgeborchte van de hel. Interessant is dat de tekst heel wat apocriefe elementen bevat (het ‘heimelike’ in de titel slaat hierop), echter uiteindelijk toch minder dan men zou verwachten of wensen.

 

Receptie

 

Kloosterliteratuur. Blijkbaar is de tekst bedoeld om voorgelezen te worden op Goede Vrijdag op de canonieke uren (primen, tertsen, sexten … ).

 

Profaan / religieus?

 

Manifest religieus.

 

Aantekeningen

 

Vergelijk over deze tekst James H. Marrow, Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance, Kortrijk, 1979, p. 218 (cat. nr. 15).

 

[explicit 14 maart 2010]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram