Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVd
Moderne editie
Luc Indestege (ed.) "Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen (...)", Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde - Reeks III - nr. 33, Gent, z.j. (1951)
Taal
Middelnederlands

Middelnederlandse geestelijke gedichten,

liederen, rijmspreuken en exempelen

(anoniem) XVd

[Teksteditie: Luc Indestege (ed.), Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen, uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster “Ter Noot Gods”, te Tongeren. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde – Reeks III – nr. 33, Gent, z.j. (= 1951) = Indestege ed. 1951]

 

Genre

 

Een verzamelhandschrift met Latijnse en Middelnederlandse religieuze teksten. Deze laatste zijn nu eens in proza, dan weer in verzen gesteld en kunnen onderverdeeld worden in een viertal genres: gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen (prozacitaten) [ed. 1951: 8-9].

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven reguliere geestelijke (de kopiist).

 

Situering / datering

 

Het verzamelhandschrift is hoogstwaarschijnlijk geschreven op het einde van de vijftiende eeuw in het Windesheimer klooster ‘Ter Noot Gods’ te Tongeren. Het wordt bewaard in het Minderbroedersklooster te Hasselt [ed. 1951: 5-6].

 

Inhoud

 

Het handschrift bestaat uit 250 folio’s waarvan er 210 Latijnse teksten bevatten. De overige 40 bladen bevatten Middelnederlandse teksten die door Indestege integraal (maar in gewijzigde volgorde) werden uitgegeven [ed. 1951: 7]. Het Middelnederlandse gedeelte bestaat uit stichtelijke gedichten en liederen (vooral kerstliederen), rijmspreuken, korte citaten uit de kerkvaders en een paar exempelen in proza. Voor meer informatie over deze onderdelen, zie ed. 1951: 11-12 / 59-60 / 85 / 103.

 

Thematiek

 

Manifest stichtelijk.

 

Receptie

 

Manifest kloosterliteratuur. In 1462 sloot het Tongerse klooster ‘Ter Noot Gods’ zich aan bij de Congregatie van Windesheim. Er is dus verwantschap met de Moderne Devotie.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest stichtelijk-religieus.

 

[explicit 4 september 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram