Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIA
Moderne editie
J.W. Muller en L. Scharpé (eds.), "Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven", Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, [1898]-1920, pp. 475-486
Taal
Middelnederlands

Tspil van Joncheyt ende Redene (Cornelis Everaert) XVIA

[Teksteditie: J.W. Muller en L. Scharpé (eds.), Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden, [1898]-1920, pp. 475-486 = Joncheyt ende Redene ed. 1920]

[Teksteditie: W.N.M. Hüsken (ed.), De Spelen van Cornelis Everaert – Opnieuw uitgegeven, van inleidingen, annotaties en woordverklaringen voorzien. Deel II, Verloren, Hilversum, 2005, pp. 893-910 = Joncheyt ende Redene ed. 2005]

[Hummelen 1 B 31 / Pikhaus 8]

 

Auteur

 

De Brugse rederijker Cornelis Everaert (ca. 1480-1556). Vergelijk ook bij Maria Hoedeken ed. 1920.

 

Genre

 

Een tafelspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (343 verzen in de editie-1920) is één van de 35 toneelteksten die bewaard bleven in een autograaf-verzamelhandschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, sign. Hs. 19.036). Over de situering en datering is verder niets bekend.

 

Inhoud / thematiek

 

Stichtelijk en gebaseerd op de parabel van de Verloren Zoon. Vers 244 vat in één regel de hele thematiek samen: Die ten haluen keeren / niet en dolen al. Een uitgebreidere samenvatting in ed. 1920: 642 en ed. 2005: 893-894.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een Brugse rederijker. Verband met Brugge.

 

Profaan / religieus?

 

Overwegend religieus-stichtelijk van aard. Wanneer Joncheyt in de loop van het spel even ontspoort, doen een aantal profane elementen hun intrede (zoals de namen van een aantal dansen).

 

Geraadpleegde literatuur

 

  • P. Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers. Deel I, Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1988, pp. 39-40 (nr. 8).

 

[explicit 10 augustus 1994 / 25 september 2016]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram