Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 8: De Boeken I, N, M en R - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'". Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, ff. 166r-176v (boek I)
Taal
Middelnederlands

Een Tafelspel van drie persoonages

Die eerste een Lustige vrow ende hiet Jonstige Minne

Die ander Een sot genaemt boerdelick weesen met een marot

in sijn hant Luijsterende

Die Derde heet Droncke Tenoer een man wilder Dan wilt gecleet

(Lambrecht Dirrixsz. de Vult) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 8: De boeken I, N, M en R – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Slingenberg, 1998, ff. 166r-176v (boek I) = Jonstige Minne en Boerdelick Wesen ed. 1998]

[Hummelen 1 OI 23] [Pikhaus 49]

 

Auteur

 

De rederijker Lambrecht Dirrixsz. de Vult.

 

Genre

 

Een tafelspel, meer bepaald een bruiloftsspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (495 verzen/regels in de editie-1998) bleef bewaard in Boek I uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. Dit boek werd geschreven door de kopiist Adriaen Lourisz. Lepel. Het stuk dateert hoogstwaarschijnlijk uit het einde van de zestiende eeuw.

 

Inhoud

 

Vóór het feestende bruiloftgezelschap verschijnen Jonstige Minne, een vrouw, Boerdelick Weesen, een zot (nar) met een marot, en Droncken Tenoer, blijkbaar gekleed als een wildeman. Deze laatste twee brengen als geschenk een kindje in de wieg en een spade om de bruid en bruidegom aan hun plichten te herinneren. Daarna leest Droncken Tenoer een mandaat voor dat erop neerkomt dat de bruidegom zijn losbandig leven als vrijgezel nu moet opgeven. Jonstige Minne verklaart ten slotte haar geschenk: een spiegel, die symbolisch verwijst naar het Woord Gods.

 

Thematiek

 

Naast entertainment biedt dit tafelspel stichtelijke adviezen die gericht zijn aan een bruidspaar.

 

Receptie

 

De rederijkerscontext waarin dit spel bewaard bleef wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Een mengeling van profaan en religieus.

 

[explicit 9 april 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram