Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 434-468
Taal
Middelnederlands

Kaprijke: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 434-468 = Kaprijke: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 234-253 = Kaprijke: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 13] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de Kaprijkse rederijkerskamer De Berckenisten anno 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (569 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landjuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 437-438.

 

Thematiek

 

Erné noemt het spel orthodox [ed. 1982: 438-439]. Drewes [1984: 255] spreekt van een traditioneel stuk. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: De ontfermigheyt godts midts Hope.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een rederijkerskamer uit Kaprijke, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Kaprijke en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

Geraadpleegde literatuur

 

  • J.B. Drewes, “Interpretatie van de Gentse spelen van 1539 – Grenzen of onmacht van de filologie?”, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 100 (1984), nr. 4, pp. 241-273.

 

[explicit 3 september 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram