Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1561
Moderne editie
Hinke van Kampen e.a. (eds.), "Het zal koud zijn in 't water als 't vriest - Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen - Tekstuitgave met inleiding en commentaar". Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980, pp. 80-99
Taal
Middelnederlands

Pronstelcatie van den jare ons Heeren

Duysentvijfhondert, sonder verseeren,

En elvenvijftich daertoe gheresen,

Van meester Malfus Knollebol ghepresen

(anoniem) 1561

[Teksteditie: Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans en Paul Vriesema (eds.), Het zal koud zijn in ’t water als ’t vriest – Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen – Tekstuitgave met inleiding en commentaar. Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980, pp. 80-99 = Knollebol ed. 1980]

 

Auteur

 

Anoniem. Vergelijk ook bij Aelwarich ed. 1980.

 

Genre

 

Een spotprognosticatie. Vergelijk over dit genre Aelwarich ed. 1980.

 

Situering / datering

 

Knollebol (315 verzen), aldus de door de tekstbezorgers gehanteerde korttitel, werd in 1561 te Antwerpen gedrukt door Marie Ancxt (de weduwe van Jacob van Liesveldt). Uniek exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek.

 

Inhoud / thematiek

 

Vergelijk bij Aelwarich ed. 1980.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een Antwerpse druk. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest profaan.

 

[explicit 5 maart 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram