Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 535-567
Taal
Middelnederlands

Kortrijk: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 535-567 = Kortrijk: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 290-307 = Kortrijk: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 16] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de Kortrijkse rederijkerskamer Sint Barbara in 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (517 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landjuweel te Gent in 1539. Zie verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 538-539.

 

Thematiek

 

Erné noemt de auteur een ‘rustige nieuwgezinde’ die verwijst naar de doperse leer [ed. 1982: 540-541]. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: Gods bermhertigheyt, diet al doet verlichten (vers 502).

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een Kortrijkse rederijkerskamer, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Kortrijk en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

[explicit 17 september 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram