Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Vóór 1598
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 6: Boek F - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1996, ff. 184v-189r
Taal
Middelnederlands

Een Tafelspel van vier personages

Den eenen een kuijper ende Drie herders

(Lambrecht Dirrixsz. de Vult) vóór 1598

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 6: Boek F – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1996, ff. 184v-189r = Kuijper ende drie Herders ed. 1996]

[Hummelen 1 OF 12] [Pikhaus 26]

 

Auteur

 

De Noord-Nederlandse rederijker Lambrecht Dirrixsz. de Vult (zie de aantekening op het einde van het spel: De Jonge vult fecit).

 

Genre

 

Een tafelspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (431 verzen/regels in de ed. 1996) bleef bewaard in Boek F uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten, dat in 1598 voltooid werd door de kopiist Adriaen Louriszoon Lepel. Het stuk moet dus dateren van vóór dat jaartal.

 

Inhoud

 

Drie herders die net de Blijde Boodschap van een engel hebben ontvangen, geven deze Boodschap door aan een kuiper.

 

Thematiek

 

Het tafelspel was blijkbaar bedoeld om opgevoerd te worden ter gelegenheid van Kerstmis en is zuiver stichtelijk-religieus van aard.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel van een Noord-Nederlandse rederijker dat bewaard bleef in een Haarlemse rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 15 november 1998]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram