Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 5: Boek E - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'". Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 21r-31v
Taal
Middelnederlands

Tragedia des Lichamelijcke huise door Die Sonden Vervult

(anoniem) XVIB

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 5: Boek E – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 21r-31v = Het lichamelijcke huis ed. 1994]

[Hummelen 1 OE 3]

 

Auteur

 

Een anonieme rederijker.

 

Genre

 

Een rederijkersspel. In de terminologie van Hummelen: een gelijkenisspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (934 versregels in de editie-1994, het slot ontbreekt) bleef bewaard in Boek E uit de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op de binnenzijde van de band tegenover folio 186v werd het boek voltooid in 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór dat jaartal.

 

Inhoud

 

De ziel zit sinds de Zondeval gevangen in het huis van het lichaam. Geloof, Hoop en Liefde sporen Ziel aan om zijn huis proper te houden, maar onder invloed van de Zeven Hoofdzonden en Zondige Geest lukt dit niet al te best.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Persoonlijke aantekeningen

 

Dit is een erg saai spel.

 

[explicit 30 oktober 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram