Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1579
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 4: Boek D - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten', Assen, 1994, ff. 35v-50v
Taal
Middelnederlands

Lieft boven al ed. 1994

 

Spel opt woort van Lieft boven al (Lauris Jansz.) 1579

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 4: Boek D – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 35v-50v]

[Hummelen 1 OD 2]

 

Auteur

 

Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer ‘Liefd Boven Al’.

 

Genre

 

Een rederijkersspel, meer bepaald een ‘spel van sinnen’.

 

Situering / datering

 

Lieft boven al (1058 versregels volgens de telling in de editie-1994, het slot van de proloog en het begin van het spel ontbreken) bleef bewaard in boek D uit de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op folio 181v werd het boek voltooid op 6 september 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór dat jaartal. Een aantekening op het einde van het stuk signaleert dat Jansz. dit spel schreef in 1579.

 

Inhoud / thematiek

 

Zie voor een samenvatting Hummelen 1968: 352-353. De godsdienstige verwarring die op het ogenblik heerst, kan slechts opgeheven worden door Geloof, Hoop maar vooral Liefde. Lauris Jansz. lijkt te pleiten voor verdraagzaamheid op religieus gebied.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext en geschreven werd door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 23 juli 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram