Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1561
Moderne editie
Hinke van Kampen e.a. (eds.), "Het zal koud zijn in 't water als 't vriest - Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen - Tekstuitgave met inleiding en commentaar", Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980, pp. 162-187
Taal
Middelnederlands

Nieuwe Prognosticatie ende wonderlijcke calculatie van den

toecomenden jaren, seer wonderlijck ende vremt om lesen.

Ghecaluleert by m. Lieripe alias Gheldeloos op de mericaet van

d’Lant van Proesmol buyten Antwerpen

(anoniem) 1561

[Teksteditie: Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans en Paul Vriesema (eds.), Het zal koud zijn in ’t water als ’t vriest – Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen – Tekstuitgave met inleiding en commentaar. Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1980, pp. 162-187 = Lieripe ed. 1980]

 

Auteur

 

Anoniem. Vergelijk ook Aelwarich ed. 1980.

 

Genre

 

Een spotprognosticatie. Vergelijk over dit genre Aelwarich ed. 1980.

 

Situering / datering

 

Lieripe (271 regels), aldus de door de tekstbezorgers gehanteerde korttitel, werd in 1561 gedrukt door de Antwerpse drukker Cornelis van den Kerckhove. Het enige bewaarde exemplaar bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. De tekst is een vrije bewerking van gedeelten van François Rabelais’ Pantagruéline Prognostication, meer bepaald van de Franse editie van 1542. De eerste Franse editie van dit werk verscheen in 1532 in Lyon bij François Juste.

 

Inhoud / thematiek

 

Vergelijk bij Aelwarich ed. 1980.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een Antwerpse druk. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest profaan.

 

[explicit 26 mei 2001]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram