Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 504-534
Taal
Middelnederlands

Loo: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 504-534 = Loo: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 272-289 = Loo: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 8] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de rederijkerskamer De Royaerts of Fonteynisten van Loo (Veurne-Ambacht) in 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (511 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 506-508.

 

Thematiek

 

Erné noemt dit spel ‘orthodox’ [ed. 1982: 509]. Drewes [1984: 255] noemt het stuk echter ‘luthers, lutheraniserend’. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: Jesus Christus advocaet en vuldoender voor Godt den vader.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een rederijkerskamer uit Loo, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Loo en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

Geraadpleegde literatuur

 

  • J.B. Drewes, “Interpretatie van de Gentse spelen van 1539 – Grenzen of onmacht van de filologie?”, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 100 (1984), nr. 4, pp. 241-273.

 

[explicit 17 september 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram