Jheronimus Bosch Art Center
Datering
vóór 1568
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 6: Boek F", Assen, 1996, ff. 50r-61v
Taal
Middelnederlands

Meij ed. 1996

 

Een spel van die Meij (Heijnszoon Adriaensz) vóór 1568

[Diplomatische teksteditie in: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 6: Boek F – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1996, ff. 50r-61v]

[Hummelen 1 OF 4]

 

Auteur

 

De rederijker Heijnszoon Adriaensz (vermeld in het opschrift en aan het einde van het spel). Hij was een schoenmaker en factor van de rederijkerskamer De Pellicanisten. Op 29 juni 1568 werd hij als ketter ter dood gebracht [ed. 1996: 5].

 

Genre

 

Een spel van zinnen.

 

Situering / datering

 

Dit spel (891 versregels in de editie-1996) bleef bewaard in boek F van de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. Dit boek werd in 1598 voltooid door de kopiist Adriaen Louriszoon Lepel. Aangezien Adriaensz in 1568 ter dood gebracht werd, moet dit spel dateren van vóór dat jaartal.

 

Inhoud

 

Nadat de maanden januari tot en met mei zich allegorisch hebben voorgesteld, gaat ‘Onbedochte Jonckheijt’ met zijn geliefde ‘Aertsche Genoecht’ zich ‘vermeien’ in de vrije natuur. Het neefken ‘Wanckelbaerich Gedocht’ en het vrouwelijke neefke ‘Sondige Conversacij’ vervoegen hen, nadat ze elkaar verweten hebben ooit een hele reeks oudtestamentische figuren tot zonde te hebben gebracht. Het viertal musiceert, drinkt en maakt erotische toespelingen totdat de priester ‘Schriftuerlick Bewijs’ ten tonele komt. Deze weet Onbedochte Jonckheijt ervan te overtuigen de andere drie te laten voor wat ze zijn: de aardse ijdelheden moeten vermeden worden en de wereldse mei moet vervangen worden door de spirituele Mei, die Christus zelf is.

 

Thematiek

 

Manifest stichtelijk: te veel aandacht voor de aardse ijdelheden is zondig, de navolging van Christus is veel belangrijker.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel geschreven door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 2 augustus 1998]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram