Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1597
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 5: Boek E - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 155r-167r
Taal
Middelnederlands

Een Spel van Sinnen hoe dat mennich Eenvoudich Mensch soect

het geen Daer hij crijsto ter werlt meest Lijefden mede bewijsen can

(Jan Prins) 1597

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 5: Boek E – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 155r-167r = Mennich Eenvoudich Mensch soect lijefdebewijs ed. 1994]

[Hummelen 1 OE 13]

 

Auteur

 

De Noord-Nederlandse rederijker Jan Prins.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1213 verzen/regels in de ed. 1994) bleef bewaard in Boek E uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden (af)geschreven door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op de binnenzijde van de band tegenover folio 186v werd het boek voltooid in 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór dat jaartal. Volgens een aantekening op het einde van het spel schreef Jan Prins zijn tekst in 1597.

 

Inhoud

 

Mennich Eenvoudich Mensch wil weten hoe hij het best zijn liefde voor Christus bewijst. De neefkes Ongelooff en Verkeerde Leering brengen hem naar Afgoderij maar Waerschowinge van Sonden en Schriftuer brengen hem weer op het rechte pad. Het beste bewijs van liefde tot God blijkt uiteindelijk het helpen van de armen te zijn.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Dit spel is bedoeld om reclame te maken voor een loterij ter ondersteuning van de armen.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 27 december 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram