Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 15r-34v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen vande menswerdinge Christo

(Reynier vanden Putte) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 15r-34v = Menschwerdinge Christi ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 2]

 

Auteur

 

De rederijker Reynier vanden Putte.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (2013 verzen/regels in de ed. 1992) bleef bewaard in Boek B uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden (af)geschreven door Goossen ten Berch rond 1600 en dateren dus van vóór die datum [vergelijk ed. 1992: 7].

 

Inhoud

 

Een eenvoudig koppel, Menich Onnosel Mensch en zijn vrouw Simpel Trouwe, worden geconfronteerd met een ellenlange discussie over de kwestie van Christus’ menswording en incarnatie tussen een aantal als ketters voorgestelde personages (Doodende Letter, Misbruijck, Eijgen Vernuft en Waenende Weten) en enkele positief voorgestelde personen (Geestelijck Begrijp en Schriftuerlijcke Zin). Natuurlijk winnen deze laatsten de discussie.

 

Thematiek

 

Stichtelijk en didactisch. Blijkbaar zijn de ‘helpers’ in dit stuk katholiek en de ‘tegenstanders’ ketters-protestants. Zie onder meer hun respectieve oordelen over Maria.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Persoonlijke aantekeningen

 

Dit is een ontzettend saai stuk. Rederijkersmaakwerk op zijn smalst.

 

[explicit 8 mei 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram