Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 177-203
Taal
Middelnederlands

Nieuwkerke: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 177-203 =Nieuwkerke: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 80-96 = Nieuwkerke: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 5] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de Nieuwkerkse rederijkerskamer De Heylige Gheest anno 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (519 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landjuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 179-180.

 

Thematiek

 

Volgens Erné was de auteur duidelijk reformatorisch beïnvloed [ed. 1982: 180-182]. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: In Christo Jesub sterven en verryzen / dit gheloovende duer sgheests bewyzen (zie de verzen 508-512).

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel van een Nieuwkerkse rederijkerskamer, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Nieuwkerke en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

[explicit 9 augustus 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram