Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 205-234
Taal
Middelnederlands

Nieuwpoort: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 205-234 = Nieuwpoort: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere teksteditie: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 98-117 = Nieuwpoort: spel van sinne in Gent 1529 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 6] [NK 1926]

 

Auteur

 

De anoniem gebleven factor van de Nieuwpoortse rederijkerskamer De Doorne Croone anno 1539.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (589 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 208.

 

Thematiek

 

Volgens Erné is dit een orthodox katholiek spel. Het thema is: de mens als pelgrim op weg naar het Hemelse Jeruzalem moet volledig op Christus vertrouwen [ed. 1982: 209]. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: Christusmoet alleen des menschen troost zijn.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel van een Nieuwpoortse rederijkerskamer, opgevoerd tijdens het Gentse Landjuweel van 1539. Verbanden met Nieuwpoort en Gent.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

[explicit 15 augustus 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram