Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 3: Boek C - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1993, fol. 86r-104v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen vanden Ouden Tobijas

(anoniem) XVIB

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 3: Boek C – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1993, fol. 86r-104v = De Oude Tobijas ed. 1993]

[Hummelen 1 OC 7]

 

Genre

 

Een rederijkersspel, meer bepaald een zinnenspel.

 

Auteur

 

Een anonieme rederijker.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1746 versregels in de ed. 1993) bleef bewaard in boek C uit de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden grotendeels gekopieerd door Goossen ten Berch (folio’s 1-25 echter door een andere hand). Volgens een aantekening op fol. 166r werd het boek voltooid op 1 december 1604. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum.

 

Inhoud

 

Een dramatische bewerking van het oudtestamentische Boek Tobias. De duivel Asmodeus werd vervangen door de neefkens/duivels Benijdende Vree en Tijtelijcke Vreucht.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Thema’s zijn: aansporing tot deugdzaam leven en lijdzaam ondergaan van door God opgelegde tegenspoed, het huwelijk in het teken van de procreatie en niet van bevrediging der lusten.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest stichtelijk-religieus.

 

[explicit 5 juli 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram