Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIIa
Moderne editie
N. van der Laan (ed.), "Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidse Gemeentearchief uitgegeven", 's-Gravenhage, 1932, pp. 70-92
Taal
Middelnederlands

Een leerlijck taefel-spel van drie persoonen

[Patrija]

(Hendrick Smout) XVIIa

[Teksteditie: N. van der Laan (ed.), Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief uitgegeven. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1932, pp. 70-92 = Patrija ed. 1932]

[Hummelen 1 P 16] [Pikhaus 58]

 

Auteur

 

Hendrick Smout, die behoorde tot de Haagse rederijkerskamer De Koorenblommen [ed. 1932: XVI].

 

Genre

 

Een tafelspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (453 verzen) bleef bewaard in een handschrift met rederijkersspelen, de zogenaamde Verzameling-Van der Morsch (Leiden, Gemeentearchief, Ms. nr. 72421, ff. 238r-246v). Het handschrift heeft in de zeventiende eeuw toebehoord aan Pieter Cornelisz. van der Morsch, stadsbode en rederijker, lid van De Witte Acoleijen te Leiden. Het handschrift dateert uit het begin van de zeventiende eeuw, het spel zelf wellicht ook [ed. 1932: XI].

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1932: XVI.

 

Thematiek

 

Het stuk maakt – voor een tafelspel – een ernstige indruk. De vele referenties aan de Oudheid wijzen op de Renaissance-geest. De thematiek kan nog het best omschreven worden als ‘Hollandse propaganda’: er worden op allegorische wijze allerlei adviezen gegeven in verband met wat belangrijk is voor de jonge Hollandse staat die zich zonet heeft losgemaakt van Spanje.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel van een Haagse rederijker dat bewaard bleef in een Leidse rederijkerscontext. Verbanden met Den Haag en Leiden.

 

Profaan / religieus?

 

Profaan, met religieuze inslag.

 

[explicit 6 juli 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram