Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, fol. 50r-61v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen van Paulus ende Barnabas

gesonden tot Lijstren en Derben tot den heijden om te prediken

ende maecken een Crepel gaende

(Willem Reyers de Lange?) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, fol. 50r-61v = Paulus ende Barnabas ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 4]

 

Genre

 

Een rederijkersspel, meer bepaald een zinnenspel.

 

Auteur

 

Misschien de rederijker Willem Reyers de Lange.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1143 verzen in de editie-1992) bleef bewaard in Boek B uit de verzameling van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Goossen ten Berch rond 1600 en dateren dus van vóór die periode [vergelijk ed. 1992: 7].

 

Inhoud

 

Twee schriftgeleerden en de neefkens Deuchdlijck Schijn en Bedeckte Valscheijt proberen de apostel Paulus en zijn vriend Barnabas tegen te werken. Wanneer Paulus en Barnabas de heidenen gaan bekeren en een kreupele genezen, wordt Paulus door de Joden gestenigd. Paulus overleeft de aanslag echter en Paulus en de zijnen triomferen.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Paulus en de zijnen staan in dit stuk voor de protestanten, terwijl de neefkens en de Joodse schriftgeleerden verwijzen naar de ‘ketterse’ katholieken. Het stuk is dus duidelijk protestants van opvatting.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Manifest stichtelijk-religieus.

 

[explicit 9 mei 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram