Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1587
Moderne editie
Hermance Van Belle (ed.), "Katherina Boudewyns - Het Prieelken der gheestelyker Wellusten, met inleiding en aanteekeningen", Antwerpen, 1927
Taal
Middelnederlands

Het Prieelken der Gheestelyker Wellusten

(Katherina Boudewyns) 1587

[Teksteditie: Hermance Van Belle (ed.), Katherina Boudewyns – Het Prieelken der gheestelyker Wellusten, met inleiding en aanteekeningen. Voor De Seven Kaproenen uitgegeven door De Sikkel, Antwerpen, 1927 = Prieelken der Gheestelyker Wellusten ed. 1927]

[bevat onder meer Hummelen 6 C 1 en 6 C 2]

 

Auteur

 

Katherina Boudewyns, een vrouw uit de Brusselse hogere burgerij (haar man was een hoge ambtenaar). Zij werd geboen rond 1520 en stierf waarschijnlijk kort na 1603 [ed. 1927: VII-XI].

 

Genre

 

Geestelijke liederen en gedichten plus twee zinnenspelen.

 

Situering / datering

 

Dit is het enige werk dat we van Katherina Boudewyns kennen. Het werd gedrukt te Brussel in 1587 door Rutgher Velpius (uniek exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek). In 1603 bezorgde de schrijfster zelf een tweede, vermeerderde uitgave, waarvan echter geen exemplaar bewaard bleef [ed. 1927: VI].

 

Inhoud / thematiek

 

Katholieke, anti-calvinistische liederen, gedichten en spelen. Tussen 1581 en 1586 kende Brussel een calvinistisch bewind!

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Verband met Brussel.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Verdere lectuur

 

  • Gerard Knuvelder, Handboek tot de Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde – Deel II. L.C.G. Malmberg, ’s-Hertogenbosch, 1971 (5), p. 78.

 

[explicit 21 juli 1997]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram